Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kesäkokous lähenee, Palkitsemme viimekauden pienpetopyytäjät joten ilmoitelkaa saalismääränne hannu.kainu@kyyjarvi.fi heinäkuun 2019 loppuun mennessä.

Kyyjärven Erämiesten kokous pidettiin 02.02.2018 Eräkartanolla

Lisätty 04.02.2018

Kokouksessa esitettiin toimintakertomus vuodelta 2017. Muu kokousaineisto on uuden johtokunnan toimesta ajankohtaista osiossa..

 

 

 

 

KYYJÄRVEN ERÄMIEHET Ry

Metsästysseura/seurue

 

 

TOIMINTAKERTOMUS  vuodelta 2017

(numerotiedot liitteenä, sivu 4)

 

 

 

Metsästysalueet  Kyyjärven, Karstulan , Alajärven ja Soinin kunnissa                                                

 

HALLINTO JA JÄSENET

                      Johtokunta

                                                          Puheenjohtaja                               Hannu Korpeinen

                                                          Varapuheenjohtaja                      Jaakko Huttunen (8.9.17 saakka) Keijo Ahlqvist 8.9 alk.

                                                          Jäsenet                                                                           Eetu Viirumäki

                                                                                                                                                 Erkki Koivisto

                                                                                                                                                 Joni Oksa

                             Sihteeri                                                                                                       Osmo Virtanen

                             Rahastonhoitaja                                                                                     Matti Honkola

                             Toiminnan tarkastaja                                               Merja Kantanen

                             (varalla)                                                                                                     Tiina Lampinen

                                                                                                                                                

                             Johtokunta piti 7_ kokousta, talvikokous oli 24.2.2017 kesäkokous 01.08.2017.

                             muut ylimääräiset kokoukset:

                              16.3.2017 ja 01.06.2017

                             Jäsenmäärä oli 31.12. 174_henkilöä

                             Metsästysaluetta hirvieläinten metsästyksessä 14214.23 ha, muussa 12223.64  ha, kokonaispinta-ala 14087,31 ha

Eräkartano päärakennus ja takkatupa (ulkorakennus)

v 2017 rakennettiin laavu Eräkartanon tontille. Tontilla sijaitsee myös nahkavaja puuliiteri ja HET –teatterin omistama ”Heikki Luoman Areena” (kesäteatteri)

Eräkartanon päätyasunto kunnostettiin talkoilla  ja ulkorakennuksen sähkökytkentä korjautettiin

Takka korjattiin takkatuvassa (Esa Nieminen)

Harsunkankaan tontti raivattiin talkootyönä

Uudempi hella ostettiin (360€)

                             Kiinteistöt ja niiden huolto

                            

                             Muuta (jaostot, ym.)

Jaostot:

Kenneljaosto johtajana Matti Lassila 8.9.17 saakka (eroilmoitus 6.8.17) sen jälkeen Jari Simola 8.9.17 alkaen.

Ampumajaosto: Johtajana Matti Honkola apunaan Eetu Viirumäki, Joni Oksa Pasi Kemppainen, Timo Viitala ja Teuvo Maukonen

Riistanhoitojaosto: Jaakko Huttunen ja Jari Kantonen

Kaurisjaosto:Juha Pillikko

Maanvuokrausjaosto: Keijo Pillikko apunaan Martti Honkonen

Nuorisojaosto: Jarno Simpanen

Tilaisuuksien koordinaattori Janne Pillikko

Eräkartanon vuokraus Suvi Kantonen

 

 

 

RIISTANHOITO

(riistanhoitosuunnitelmat, elinympäristöjen hoito ja parantaminen, riistapellot, pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti, pöntötys, ruokinnan suunnittelu ja toteutus, riistaistutukset, talkoot, riistavahinkojen estäminen, muuta)

 

Riistanhoitojaoston tehtävänä oli suunnitella riistapellot ja niille kylvettävät kasvit. Riistapeltoja tehtiin ja jäsenillä oli omia riistapeltoja sekä riistaeläinten ruokintapaikkoja.

Maanomistaja Mika Audejewin kanssa oli yksi riistapelto

Viirupöllölle asennettiin yksi pönttö. Vanhoja telkän pönttöjä oli useita. Niissä pesintä ei ilmeisesti onnistunut

 

Hirvien nuolukiviä oli useita

Pienpetokilpailu oli käynnissä koko kauden

 

Fasaaneja istutettiin Matti Lassilan ja Seppo Ruuskan toimesta   

 

RIISTAKANNAT JA RIISTALASKENNAT

(hirvieläinten seuranta, suurpetoyhdysmiehet, riistakolmiot, vesilintulaskennat, muut laskennat, muuta riistan seurantaa, havaintoja riistakantojen tilasta)

 

Hirviseurue suoritti hirvilaskentaa metsästyksen yhteydessä.

Lintukanta todettiin jo kolmantena vuonna huonoksi

Jäniskannasta ei kuulunut valituksia.

 

METSÄSTYS

(metsästyksen suunnittelu, hirvieläinten metsästyksen järjestelyt, vieraskortit, valvonta, muuta)

Hirviseurue suoritti hirvenmetsästyksen ja hirvikanta todettiin hyväksi.

Lintujen suhteen kesäkokous määräsi kiintiöt teeri(ukko) kaksi ja yksi metso. Naarasteeri ja koppelo rauhoitettiin.

Samoin kesäkokous määräsi rauhoitusalueet ja yksi maanomistaja kielsi alueeltaan pienriistametsästyksen.(niiden maanomistajien lisäksi, jotka olivat vuokranneet maansa vain hirvi ja suurriistaeläimille).

Kaurismetsästys tapahtui itsenäisesti ja seuruemetsästyksenä. Valkohäntäpeuran metsästys on järjestetty seuruemetsästyksenä

 

 

AMPUMATOIMINTA

(ampumarata ja sen huolto, harjoitukset, kilpailutoiminta, muuta)

 

Ampumajaosto järjesti seuran ampumakilpailut.

Eko –aseella ei seuran sisällä järjestetty toimintaa.

 

 

 

 

KENNELTOIMINTA

(kokeet, näyttelyt, tuomaritoiminta, muuta)

 

Kenneljaosto järjesti kahdet haukkukokeet. Kokeet onnistuivat hyvin (ainakin osallistujien mielipiteen mukaan)

 

KOULUTUS JA NEUVONTA

(koulutus- ja neuvontatilaisuudet, nuorisotyö, riista- ja eräpolkukilpailut, muuta)

 

Nuorisojaosto piti Eräkerhoa yhdessä Kyyjärven peruskoulun kanssa. Eräkerhoa avusti Metsästäjäliitto 2400 €:lla ja kalastuskunta myönsi 1000€:n avustuksen.

Eräkerho osallistui hirvenmetsästykseen hirviseurueen mukana

 

TIEDOTUSTOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA

(peijaiset, yleisötilaisuudet, yhteistyö maanomistajiin ja sidosryhmiin, tiedotustapahtumat, muuta)

 

Seuran sisäistä tiedotusta varten perustettiin Whattsapp ryhmä, missä on 80 henkilön tiedot. Hirviseurueella ja johtokunnalla samoin kuin kenneljaostolla oli omat whattsapp –ryhmät. Tiedotuksessa käytettiin myös Nopola newsiä apuna. Kokous ilmoitukset oli seuran ilmoitustaululla ja sähköisessä muodossa.

Hirviseurue järjesti peijaiset, mihin osallistui runsaasti maanomistajia, kyläläisiä ja naapuriseurueiden jäseniä.

Seura järjesti pääsiäiskokon polttamisen Eräkartanolle. Tilaisuuteen osallistui myös Kyyjärven Eläkeläiset ja peruskoulun 9:s luokka järjestämällä arpajaiset

Samoin Eräkartanolla järjestettiin Erätulet yhdessä Kyyjärven seurakunnan kanssa, seuran jäseniä oli paikalla vain 12. Muita osallistujia muutama kymmenen.

Whattsapp –viestejä on käytetty väärin kirjoittamalla sinne kuulumattomia asioita

 

 

HUOMIONOSOITUKSET

(ansiomerkit: merkki, merkin saaja  ja  päivä, viirit: saaja ja  päivä, merkkipäivät, muut huomionosoitukset)

 

Kunniajäseneksi valittiin talvikokouksessa Keijo Pillikko ja Matti Lassila

Vuoden Erämieheksi valittiin Seppo Ruuska ja hänelle luovutettiin seuran kello ja lahjakortti

Runsaasta osallistumisesta asunnon kunnostamistalkoisiin muistettiin lahjakorteilla Pentti Autiota ja Antti Huhtalaa

 

Eräkartanon päärakennus oli aktiivisessa käytössä koko kesäkauden kesäteatterin ansiosta.

Kesänaikana Eräkartanon tontille rakennettu laavu oli myös loppukesästä ja syksystä runsaassa käytössä.

Talkoita pidettiin Harsunkankaalla tontin puuston harvennusta varten. Eräkartanon päätyasunto kunnostettiin talkoilla ja lahjoitusvaroin vaatimattomaksi asunnoksi metsästys ym. vieraita varten. Laavu rakennettiin talkootyöllä ja erämiesten varoilla.

Itävallasta oli kaksi henkilöä mukana yhtenä viikonvaihteena hirvenmetsästyksen mukana.

Eräkerho oli hirvenmetsästyksessä mukana kahtena viikonvaihteena

LISÄTIETOJA

RIISTANHOITO                                                                                    T I L A S T O - O S A

Riistan ruokintapaikkoja

metsäkanalinnut, kpl

 

 

peltokanalinnut, kpl

 

 

 

vesilinnut, kpl

 

208

pienet hirvi-

eläimet, kpl

 

 

 

hirvi, kpl

 

35 nuolukiveä

 

jänikset, kpl

 

 

muuta, mitä?

_____________, kpl

 

 

muuta, mitä?

_Nuolukivet________, kpl

 

 

Ruokinnassa käytettiin

 

vilja, kg

 

2240

 

rehukaali, kg

 

 

 

rehurapsi, kg

 

 

 

heinä, kg

 

 

 

keinorehu, kg

 

 

 

suola, kg

 

 

 

juurekset, kg

 

 

muuta, mitä?

_________, kg

 

 

Elinympäristöjen parantaminen

vesilinnut,

kohdetta

 

 

metsäriista,

kohdetta

 

 

peltoriista,

kohdetta

 

muita,

kohdetta

 

 

Pesimäpönttöjä maastossa                                                  Riistapeltoja

 

telkkä, kpl

16

 

 

muita, kpl

1

 

 

kohdetta, kpl

 

9

 

yhteensä, ha

 

 

Riistaa istutettiin

 

fasaani, kpl

23

 

 

peltopyy, kpl

 

 

vesilintuja,

 kpl

 

 

muita, mitä?

________, kpl

 

 

Pienpetojen ja rauhoittamattomien eläinten pyynti

Pyyntilaitteita käytössä:

 

loukut, kpl

 

 

hetitappavat

 raudat, kpl

 

 

 

jalkanarut, kpl

 

 

 

varishäkki, kpl

 

 

HIRVIELÄINVAHINGOT

Vahinkoja torjuttiin, kohteiden määrä, kpl

 

RIISTALASKENNAT (pinta-ala tai kappalemäärä ja osallistujien määrä)

hirvien maalaskenta

 

ha

 

13700

 

henk.

 

 

riistakolmioita

 kesä

 

kpl

1

 

 

henk.

 

3

hirvien lentolaskenta

 

ha

 

 

 

henk.

 

 

riistakolmioita

 talvi

 

kpl

1

 

 

henk.

 

1

vesilintujen

pistelaskenta

 

ha

 

 

 

henk.

 

 

muita laskentoja, mitä? __________

 

ha

 

 

 

henk.

 

 

METSÄSTYS (rauhoitukset, rajoitukset, valvonta ja pyyntiluvanvarainen metsästys)

Mitä rajoituksia käytettin (rasti)

alueellisiax□

lajikohtaisia x□

ajallisia □

         kiintiöitä x□

 

 

Koskivat lajeja (rasti, jos on)

metso  x □

teeri  x □

pyy    □

riekko  □ 

  □x muu, mikä? Kauris_____________

Metsästyksen vartijoita, henk.

1

Alueella havaittuja metsästysrikoksia ja -rikkomuksia, kpl

1

 

                             

Pyyntiluvanvarainen metsästys              

 

hirvi

v.h.-peura

metsäkauris

muu _metsäpeura__________

muu __________

muu_________

muu________

 

pyyntilupia

9.5

 

 

1

 

10

 

1

 

 

 

 

 

 

 

saalis

9.5

 

 

0

 

9

 

0